تابلو برق ، نحوه ساخت و بهترین نکاتی که باید از آن بدانید

تابلو برق ، نحوه ساخت و بهترین نکاتی که باید از آن بدانید

تابلو برق چیست؟

در صنعت, تابلو های برق به دسته های مختلفی تقسیم میشود. ولی وظیفه ی کلی این مجموعه که شامل المان های حفاظتی , تجهیزات کنترلی , نمایشگرها و مدارات فرمان است , حفاظت از تجهیزات و دستگاه های ما در برابر اضافه جریان های زیاد , تغییرات ولتاژ و قطع و وصل شدن شبکه برق و اتصال به زمین و اتصال کوتاه و…میباشد و کنترل و راه اندازی استاندارد برای دستگاه های ما فراهم میاورد.این مقاله بسیار جامع و کامل است، اگر مقاله مختصری نیاز دارید مقاله انواع تابلوبرق و دسته بندی آنها را مطالعه نمایید.

انواع تابلو برق از لحاظ ساختار:
تابلوهای Metal Enclosed : تابلوهايي به شکل محفظه تمام بسته فلزی که تمام تجهيزات الکتريکی اعم از کليدها، ترانسهای جريان و ولتاژ، لوازم اندازه گيری، شينه ها و … در داخل آن نصب می شود.این تابلوها به دو دسته تقسیم می شوند:

1- تابلوهای Metal Clad: اين نوع تابلوها نوعي از تابلوهای Metal Enclosed هستند که در آنها، محفظه های مختلف از يکديگر جدا شده اند. اين امر باعث می شود تا اگر خطايي در يکی از محفظه ها روی دهد، اين خطا به محفظه های ديگر انتقال پيدا نکند و ساير محفظه ها نيز تحت تأثير آن آسيب نديده و محفوظ می مانند.

تابلو Metal Clad به چهار بخش تقسيم می شود:

– محفظه باسبار

– محفظه سر کابل

– محفظه LV (کنترل) که تجهيزات اندازه گيری، حفاظتی و کنترلی در آن قرار می گيرند.

– محفظه کليد