دسته بندی تابلوهای برق

دسته بندی تابلوهای برق

دسته بندی تابلوهای برق
دسته بندی اول که تابلو های برق از ولتاژ های بالا تا ولتاژ های تبدیل شده برای استفاده ی ما در دستگاه ها به صورت زیر می باشد.

تابلو برق های فشار متوسط یا MV که رنج جریان آن ها از 36KV تا 1KV میباشد.
پست ها که توسط ترانسفورمر ها ولتاژ را تبدیل به ولتاژهای قابل استفاده در دستگاه ها میکنند.

تابلو برق های اصلی LV که این تابلو ها با داشتن کلید هوایی ACB حفاظت کامل از اتصال کوتاه و اتصال به زمین و جریان هایی بسیار شدید گاها تا 150KA , خطی که مورد تغذیه میباشد را مورد حفاظت قرار میدهد و از ذوب شدن شمش ها و کابل های برق جلوگیری میکند.
تابلو برق هایی با کلید های اتوماتیک MCCBها که وظیفه ی تغذیه ی یک بخش مثلا یک بخش یا سوله را بر عهده دارند.
تابلو برق های دیواری که برق قسمت های مختلف یک بخش یا یک سوله از کارخانه ها را تامین میکند.
تابلو های PLC که وظیفه ی اتوماسیون و کنترلی دستگاه ها را بر عهده دارد.
تابلو های راه اندازی خط تولید ها
تابلو های راه اندازی دستگاه های صنعتی
دسته بندی دوم مربوط به شکل ظاهری تابلو ها میباشد که دارای اشکال مختلفی میباشند.
تابلو های پست که دارای اندازه های کوچک و بسیار بزرگ هستند و معمولا دارای سقف شیروانی میباشند.

تابلو های سلولی که به صورت ایستاده و ارتفاعی متغیر حداکثر 2.10 متر می باشند.

تابلو های کشویی WITHDRAW ABLE به صورت سلول میباشند و هر سلول دارای چندین کشو(از 5 تا 10 کشو بسته به جریان کلید)

تابلو های پیانویی که این تابلو ها معمولا برای سیستم های کنترلی PLC و کنترل یک خط تولید استفاده میشود.

تابلو های دیواری