تجهیزات تابلو برق های MV عبارت اند از

تجهیزات تابلو برق

تجهیزات تابلو برق های MV عبارت اند از

Feeder and Motor manager :

که در ایران بیشتر از مدل VAMP های اشنایدر الکتریک استفاده میشود.

و وظیفه ی اصلی آنها همانطور که از نامشان پیداست مدیریت کردن فیدر ها و موتورها برای جلوگیری از بر هم خوردن بالانس های ولتاژ , اضافه جریان ها و مشکلاتی که برای شبکه بوجود میایند میباشد.

و در صورت بروز خطایی که از CT ها یا همان ترانسفورمر های جریان یا PT ها یا همان ترانسفورمر های ولتاژ بوجود آید , دژنکتور را قطع خواهد کرد.
سکسیونرها:
سکسیونر ها در تابلو برق MV میتوانند بر دو نوع ساده و جرقه گیر باشند که آن ها نیز مانند دژنکتور ها وظیفه ی قطع و وصل کردن برق را بر عهده دارند و میتوانند فرمان پذیر نیز باشند.

CT
یا ترانسفورمر های جریان با سیم پیچی های اولیه و ثانویه ای که در داخلشان وجود دارد , به صورت دایره ای دور هادی های تابلو برق MV قرار میگیرند و با نسبت ضریب تبدیلی که دارند جریان های بسیار بالا را به جریان های کوچکی که دستگاه های اندازه گیری قادر به خواندنشان باشند تبدیل میکنند.
PT
یا ترانسفورمر ولتاژ که همانند CT ها با سیم پیچ های اولیه و ثانویه خود ولتاژ را از مقادیر بسیار بالا به مقادیر پایین تر و قابل استفاده در دستگاه های اندازه گیری تبدیل میکنند.

نکته : نسبت ضریب تبدیل CT ها و PT ها باید با نسبت ضریب تبدیل دستگاه های اندازه گیری برابر باشد تا مقدار صحیح دیده شود.

رله های تشخیص آرک
که به محض دیدن آرک فرمان قطع را صادر میکنند.

رله ها
که یک سری مدار های فرمان را که مد نظر میباشد را با طراحی مناسب پیاده میکنند.
و باس بار ها که نقش مهمی در انتقال فاز ها دارند.

قیمت تابلو برق طرح ریتال،

تابلو برق ریتال المان،

تابلو طرح سیواکن،

کابینت طرح ریتال،

تابلو ایستاده طرح ریتال،

فروش تابلو ریتال،

پروفیل تابلو ریتال،

ابعاد تابلو ریتال،

قیمت تابلو برق طرح ریتال،

تابلو طرح ریتال چیست،

تابلو برق ریتال المان،

قیمت تابلو برق ریتال،

قیمت تابلو برق ایستاده،

تابلو ایستاده طرح ریتال،

فروش تابلو برق،

قیمت سلول ریتال،

قیمت سلول تابلو برق،