تابلو برق دو درب دولنگه

تماس بگیرید

دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تابلو برق دو درب دولنگه

تابلو برق های فشار ضعیف از نظر کاربرد را میتوان به 6دسته تقسیم کرد:1-تابلو توزیع برق صنعتی که در واحدهای صنعتی برای توزیع جریان برق شبکه از این تابلو برق استفاده می شود. 2-تابلو توزیع برق مسکونی که در واحدهای مسکونی برای توزیع جریان برق شبکه از این تابلو برق استفاده می شود. 3-تابلو بانک خازن که برای اصلاح ضریب توان برق مصرفی از این تابلو برق استفاده میکنند جهت پایین آوردن میزان و مبلغ برق مصرفی. 4- تابلو برق فرمان موتوری که جهت کنترل و راه اندازی موتورهای الکتریکی از این تابلو برق استفاده می کنند. 5-تابلو برق کنترل(PLC) که برای کنترل اتومات مدارهای الکتریکی از این تابلو برق استفاده میکنند. 6-تابلو برق مارشالینگ که ارتباط بین تابلو برق و تابلو کنترل مرکزی یا همان تابلو DCS را فراهم میکند.

تابلو برق های استفاده شده در داخل ساختمان از 3 دسته تشکیل می شوند: 1- تابلو برق کنتوری که وظیفه محافظت از کنتور های برق ساختمان به عهده این تابلو برق می باشد که دارای یک درب برای برق ورودی شبکه و یک درب برای قرار گرفتن کنتور ها و یک درب هم برای توزیع برق به واحد های ساختمان می باشد. 2-تابلو برق تقسیم عمومی که وظیفه تقسیم برق مشاعات ساختمان را دارد که برق اف اف ،پارکینگ ،راهروها ،پشت بام و آسانسور شامل آن میشود. 3-تابلو برق مینیاتوری داخل واحد که وظیفه توزیع برق به روشنایی و پریز برق ها به وسیله حفاظت از طریق مینیاتوری در داخل واحد ها را دارد.