مونتاژ تابلو برق

مونتاژ تابلو برق

تجهیزات حفاظتی، تجهیزات فرمان و سایر قطعات الکتریکی در محفظه ای به نام تابلو برق قرار می گیرند. این محفظه علاوه بر حفاظت از تجهیزات در برابر عوامل محیطی، از آسیب های ناشی از برق‌ گرفتگی و انفجارهای احتمالی هم جلوگیری می‌ کند. تابلو برق ها را می توان بر اساس کاربرد و ابعاد به […]

ادامه مطلب