21 قطعه ای که در تابلو برق صنعتی باید بشناسیم

21 قطعه ای که در تابلو برق صنعتی باید بشناسیم

21 قطعه ای که در تابلو برق صنعتی باید بشناسیم

1- محفظه تابلو (Enclosure)

2- پیچ و مهره های اتصال
3- فیوز
برای قطع و وصل جریان در بخش های مختلف استفاده می‌شود.

4- شمش مسی (شینه)

انتقال جریان برق در تابلو (در واقع برای انتقال جریان برق بسیار زیاد به جای کابل از شینه استفاده می شود)
شینه یا شمش مسی در تابلو برق صنعتی به دو صورت استفاده می شود:

افقی
عمودی
5- سی تی (Current Transmitter)

برای کنترل جریان در یخش های مختلف تابلو برق استفاده می شود.

6- سیم و کابل
برای برقراری ارتباطات بین اجزای تابلو برق صنعتی با توجه به شدت جریان عبوری از آن،
از سیم و کابل با ضخامت متفاوتی استفاده می شود.
مثلا برای موتور 75 کیلو وات کابل با سطح مقطع 35 میلیمتر مربع استفاده می شود.
هرچه شدت جریان بیشتر باشد سایز کابل بزرگتر می شود.

7- کنتاکتور (Contactor)
برای قطع و وصل کردن جریان از اتاق کنترل یعنی از راه دور از کنتاکتور استفاده می شود.
8- سافت استارتر
وسیله ای برای نرم راه انداختن موتورها
9- بی متال (BiMetal)
برای کنترل جریان در تابلو برق صنعتی کاربرد دارد. اگر مشکلاتی در محل تجهیزات
کارخانه پیش بیاید، مثلا موتور جریان بیشتری از جریان نامی بکشد،
بی متال جریان را قطع می کند.

10- وارنیش (Cable Varnish)
عایق الکتریسیته برای جلوگیری از اتصال ناخواسته بین اجزا و شینه ها

11- طلق
محافظ تماس با شمش های (شینه های) انتقال برق

12- آمپرمتر
جریان مصرفی و ولتاژخطوط را روی تابلو برق صنعتی نمایش می دهد.

13- کلید حرارتی
قطعه ای که هم کار فیوز را انجام می دهد و هم کار بی متال.
در واقع وقتی اتصال کوتاهی در کارخانه اتفاق بیفتد این قطعه جریان برق را قطع می کند، کاری مانند فیوز.
در حالتی دیگر که تجهیزات با بار بیش از حد در حال فعالیت باشند و شدت جریان بیشتر از حد نرمال که روی این کلید از قبل مشخص شده، باشد
جریان قطع می شود.

14- کنتاکت کمکی
قطعه ای که روی کلیدهای حرارتی نصب می شود و در صورت قطع کلید حرارتی،
به اپراتور هشدار می دهد.

15- رله
کلیدهای مغناطیسی هستند که برای فرمان دهی استفاده می شوند و
قدرت کمتری (جریان کمتری) را نسبت به کنتاکتور تحمل می کنند.
16- ترمینال
دو نوع ترمینال در تابلو برق صنعتی کاربرد دارد

ترمینال فرمان
ترمینال پاور
ترمینال فرمان میکروسوئیچ ها و سنسورها را فعال می کند و اطلاعاتی را به تابلو برق
انتقال می دهد.
ترمینال پاور به سمت دستگاه های مصرف کننده جریان را انتقال می دهد.

در مقابه زیر به آموزش جامع طراحی تابلو برق صنعتی در 7 گام می پردازیم:
17- گلند
عبور کابل از داخل گلند با دو هدف:

محافظت از کابل
عایق اتصال با بدنه
18- مقره
عایقی که شمش را به بدنه اتصال داده و آن را نگه داشته است.

19- تایمر
با زمان مشخص و دلخواه ارتباط بین اجزا را قطع یا وصل می کند.
20- ترانس
تغییر ولتاژ ورودی به ولتاژ دلخواه

21- اینورتر
از طریق فراکنس دور الکتروموتور را کنترل می کند.