کلید های حفاظت موتوری MPCB چیست؟

کلید های حفاظت موتوری MPCB چیست؟

کلید های حفاظت موتوری یا همان MPCB ها که مخفف کلمه ی MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER موتور ها را از دو مورد اتصال کوتاه , و اضافه بار حفاظت میکند.

این کلید ها با سری شدن با سیم پیچی موتور ها هر نوع خطری را که این سیم پیچی ها را تهدید کند به سرعت تشخیص داده و قبل از رسیدن آسیب , به سرعت برق را قطع میکند.

MPCB ها بهترین گزینه برای حفاظت از موتور ها در برابر جریان های ناشی از اتصال کوتاه و اضافه بار است.
رله کنترل بار
این رله با داشتن سه CT در داخل خود جریانی که از سه فاز میگذرد را اندازه گیری کرده و بسته به تنظیم ما اگر جریانی بیشتر از جریان تنظیمی ما از فاز ها عبور کند تشخیص داده و با در نظر گرفتن تاخیر زمانی فرمان قطع را صادر میکند.

رله کنترل فاز
این رله ابتدا فاز ها را بررسی کرده و در صورتی که جابجایی فاز و نامتقارن بودن(UN BALANCE) فاز ها یا قطعی فازی در شبکه نباشد با وصل کنتاکتی مدار فرمان را برای اجرا وصل میکند.

بی متال
یا رله ی حرارتی که با تشخیص بالا رفتن حرارت موتور بر اثر اضافه بار فرمان قطع را صادر میکند. تابلو برق های صنعتی در این تیپ نقش مهمی در راه اندازی دستگاه های صنعتی دارد و با راه اندازی مناسب میتوان بهترین و بهینه ترین بهرورداری را از دستگاه داشت. گروه نوآوران برق به عنوان مهندسی مشاور و طراح و اجرا در این ضمینه برای بهروری هر چه بهتر شما را یاری کند.
تابلو برق های PLC
این تابلو برق ها برای کنترل پروسه های یک دستگاه , قسمت یا تجهیز به کار میرود. این تابلو برق ها بسته به نوع ماژول PLC یعنی ماژولار بودن یا کامپکت بودن انتخاب میشود .

  • 1
  • 2